A katolikus közoktatás

A budapesti katolikus iskolák közös Veni Sanctéja 2017. szeptember 1-jén
A budapesti katolikus iskolák közös Veni Sanctéja 2017. szeptember 1-jén
Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

A II. világháborút követően, az 1946/47-es tanévben Magyarországon még  az óvodák 15%-a, az általános iskolán és népiskolák 41%-a, a polgári iskolák 24%-a, a gimnáziumok 28%-a, a szakképzőintézetek 17%-a, a tanító- és óvónőképző intézetek 56%-a működött katolikus fenntartásban. A kommunista diktatúra 1948-ban az államosítással meg akarta semmisíteni a felekezeti oktatás rendszerét, de végül az 1950-es megegyezést követően négy szerzetesrend – a Bencés Rend, a Ferences Rend, a Piarista Rend és a Szegény Iskolanővérek Rendje fenntartásában, összesen nyolc gimnázium működhetett tovább. Ezek az intézmények mentették át a katolikus nevelésértékeit a diktatúra idején.

Az 1990-es évektől, a rendszerváltást követően születtek meg azok a törvények, amelyek a Katolikus Egyház számára újra lehetővé tették a köznevelésben való nagyobb szerepvállalást. Ezt követően indulhatott meg a katolikus óvoda és iskolarendszer újjáépítése, amely ma is folyik. Napjainkra a Katolikus Egyház intézményeinek száma a magyarországi nevelő-oktató intézmények között jelentősen alacsonyabb, mint korábban, kb. 9%.

A rendszerváltás után ugyanakkor jelentősen színesedett az intézményrendszer: óvodák, általános iskolák, alapfokú művészetoktatási intézetek és különböző típusú szakképző iskolák indultak. A gimnáziumokban 4, 5, 6 és 8 évfolyamos képzési formában, a középiskolákban nappali tagozaton kívül több helyen esti és levelező tagozaton is tanulhatnak a diákok. Több óvodában, iskolában kínálnak nemzetiségi képzésre vagy két tannyelvű oktatásra lehetőséget. Az alapfokú művészeti iskolákban leggyakrabban zeneművészeti oktatással találkozunk, de sok helyen lehetőség van képző- és iparművészeti vagy tánc-, szín- valamint bábművészeti képzésre is.

A 2022/2023-as tanévben 355 intézmény 771 telephelyén, 144.562 gyermekrészesül katolikus szellemiségű nevelésben és oktatásban 14.430 pedagógus jóvoltából.

Az intézményeket 15 egyházmegye, 26 szerzetesrend, valamint a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, a Gál Ferenc Főiskola és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem működteti.

A katolikus intézmények szakmai támogatására 1997 júniusában a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megalapította a Katolikus Pedagógiai Intézetet. Az Intézet a fenntartók és intézményvezetők támogatásán túl, képzéseket, műhelymunkákat és tematikus szakmai konferenciákat szervez, szaktanácsadói hálózatot működtet. Emellett különféle projekteket valósít meg, amely a teljes intézményhálózatot eléri, jelenleg gyermekvédelmi és teremtésvédelmi programon dolgozik.