A közreműködőkről

Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Kuminetz Géza (1959)

Katolikus pap, a PPKE oktatója. Tudományos fokozatai: kánonjogi licenciátus (1991), teológus PhD (1996) és teológiai habilitáció (1997). Posztgraduális tanulmányait Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen végezte. 2002 óta egyetemi tanár, 2003-2006 között a Kánonjogi Posztgraduális Intézet vezetője volt. 1996-ig a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanára volt, jelenleg a PPKE HTK tanszékvezető egyetemi tanára (2003-2008 között a kánonjogi, 2009 óta a lelkipásztorkodástan és liturgika tanszék vezetője). Tanulmányai jelentek meg a Folia Canonica, a Folia Theologica, az Athanasiana, a Kánonjog, a Teológia és a Studia Wesprimiensia tudományos szakfolyóiratokban. E folyóiratok szerkesztőségi tagja is vagyok az Athanasiana kivételével. 2007-ben tagjai közé választotta a Szent István Tudományos Akadémia. Jelenleg vezető kutatója vagyok egy OTKA pályázatnak. 2014 óta részt vesz a PPKE JÁK természetjogi kutatócsoportjában. 2019.szeptember 1-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.

Dr. Cserey György (1975)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett villamosmérnöki végzettségét követően a Roska Tamás témavezetésével szerzett summa cum laude minősítésű PhD fokozatot 2006-ban. Már 2001-ben tudományos segédmunkatársként dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben, ugyanitt főmunkatárs volt, később az MTA, a PPKE - Semmelweis Egyetem Infobionikai és Neurobiológiai Plaszticitás Kutatócsoportjának lett tudományos főmunkatársa. 2009 óta PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) egyetemi docense, 2016-2022-ig innovációs dékánhelyettese, jelenleg dékánja. Széleskörű oktatási tevékenységének kiemelkedő mivoltát hallgatók OTDK, Msc, sőt PhD dolgozatai, számos publikációja bizonyítja. Kutatási tevékenységét a StreamNovation Kft. technológiai vezetőjeként, valamint hét szabadalom birtokosaként is gazolja. Szakmai konferenciák, együttműködések bizonyítják azt a közösségszervező, tudományos munkát, melyet többszörösen díjakkal is elismertek.

Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Dr. Major Balázs (1975)

Régész, történész, arabista, a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Régészettudományi Intézetének vezetője; külügyi dékánhelyettes; valamint a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió alapítója és vezetője. Az ELTÉ-n szerzett diplomát arabisztikából (2000), régészettudományból (2003) és történettudományból (2004), a Cardiffi Egyetemen doktorált régészetből 2008-ban. 1997-től kezdve számos külföldi terepmunkát és ásatást vezetett a Közel-Keleten (Szíria, Libanon, Iraki Kurdisztán), illetve Magyarországon az esztergomi Várhegyen, a kesztölci pálos kolostornál és a sárisápi római kori temetkezőhelyen. Társvezetője a magyar keresztes hadjáratot vezető II. András király temetkezési helyéül is szolgáló egresi ciszter kolostor (ma Igris, Románia) feltárásának. Vezetésével alakult meg 2012-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Régészeti Tanszék. Kezdeményezésére indult 2016-tól az angol nyelvű régészeti képzés mester és doktori fokozatokon külföldi hallgatók, elsősorban szíriaiak számára. Kutatási területei: a késő-antik és középkori településhálózat a Kelet-Mediterráneumban, a Közel-Kelet és Európai középkori hadiépítészete, a magyar uralkodói központok és környezetük régészete.

Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Kocsis Dorottya (1996)

A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában érettségizett, majd a PPKE ITK-n szerzett Molekuláris Bionikus Mérnöki BSc (2019) majd Orvosi Biotechnológia MSc kitüntetéses diplomát. Vendéghallgató volt a Jagellói Egyetemen, ahol 2021-ben Molekuláris Biotechnológa szakon tanult. Tanulmányai alatt három éven keresztül az Új Nemzeti Kiválóság Program díjazottja volt. Jelenleg a PPKE ITK doktorandusza, kutatási területei: aktív hatóanyagok átjuttatása fiziológiai barriereken, különös tekintettel a bőrbetegségek (psoriasiform, kontak és atópiás dermatitis) bőrön keresztüli felszívódásra kifejtett hatására. Oktatóként molekuláris fizikokémia valamint a sejt molekuláris biológiája és genetikája tanításában szerzett már tapasztalatot. Egyetemi hallgatóként a Richter Gedeon NyRt., Preklinikai Képalkotó Központjában szerzett tapasztalatot, 2022-ben a Toursi Egyetem Nanomedicinák és Nanoszondák Laboratóriumának vendégkutatója volt. Önkéntes munkáját a Dévai Szent Ferenc, valamint a Kárpát-medencei Tehetségkutató és a KórházSuli Alapítvány is nagy örömmel fogadta, így széleskörben támogatott hátrányos helyzetű, árva, valamint beteg gyermekeket tanulmányaikban. Jelenleg a Jézus Szíve Társasága Egyetemi Szakkollégiuma programjainak koordinátora szabad idejében.

Esztó Zsuzsanna, Dr. Roska Tamásné (1942)

Zenei tanulmányait 9 éves korában kezdte. 14 évesen felvették a Zeneakadémia „különleges tehetség” zongora tagozatára. Tanulmányai során tanára mindvégig Kadosa Pál volt. 1966-ban kitüntetéssel végzett, zongoraművészi és -tanári szakon. 1970-től nyugdíjazásáig a Zeneművészeti Egyetemen tanított, 2000-ben DLA fokozatot szerzett. Több helyen koncertezett (Budapest, Ausztria (Bécs: Schubert Saal, Brahms Saal., Mozart Saal), Olaszország, USA). Férje Roska Tamás Széchenyi-díjas és Bolyai-díjas magyar villamosmérnök, informatikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki 1998-ban a PPKE Információs Technológiai Kar alapító dékánja volt. Három gyermeke van: Péter (katolikus pap) Botond (neurobiológus, kutató, egyetemi tanár), Zsófia (négy gyermekes édesanya)

Beller Barnabás (1999)

A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, 2018 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) pszichológia szakos hallgatója. Az elmúlt években aktívan részt vett a szak hallgatói életének szervezésében, több öntevékeny kört alapított, éveken át működött a hallgatói életért felelős demonstrátorként, valamint az újonnan érkező hallgatók beilleszkedésében segítő tutorként, koordinátorként, illetve kortárs segítőként is tevékenykedett. Hangszeres tanulmányait autodidakta módon kezdte, majd 2014-től a Pécsi Kántorképzőn, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban és a PPKE-n tanult orgonát és egyházzenét Kovács Szilárd Ferenc, Kiss Zsolt és Varga László növendékeként. 2018 óta állandó tagja a Nemzeti Ifjúsági Kórusnak. A budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templom állandó-helyettes orgonistája 2018 óta, valamint az Emberkép Egyesület elnöke, melyet több szaktársával karöltve 2022-ben alapított.

Roska Zsófia (1974)

Zenei tanulmányait a Városmajori Gimnázium zenei tagozatán kezdte, Gráf Zsuzsanna irányítása alatt. A Magyar Örökség díjas Angelica leánykar tagja volt hét éven keresztül, a kórus több CD-jén énekelt szólót. Később magánúton tanult énekelni, mesterei voltak: Mircea Breazu, Maria Teresa Uribe és Adorján Ilona. Édesanyjával, Esztó Zsuzsannával és Pertis Zsuzsa zongoraművésszel több alkalommal fellépett az Egyesült Államokban, Rómában és a Budapesti Zeneakadémia Nagytermében. A Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Karán szerzett diplomát. Később az Új Ember katolikus hetilapnál újságíróként dolgozott. Házas, négy gyermek édesanyja. Édesapja, Dr. Roska Tamás, akadémikus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának alapító dékánja volt.