A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új Campus fejlesztése

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából Magyarország Országgyűlése a 2020. évi XVI. törvénnyel a józsefvárosi Palotanegyedben (Budapest, VIII. kerület), a Magyar Rádió volt épületegyüttesét képező ingatlanokat – oktatási, kutatási, kulturális és hitéleti célú hasznosítás érdekében – az egyetem fenntartója, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tulajdonába adta, és a Kormány biztosította a PPKE budapesti működésének biztosítása céljából az új campus fejlesztésének előkészítéséhez szükséges támogatást.
A PPKE Magyarország egyik legszínvonalasabb és legjelentősebb „kiemelt felsőoktatási intézménye”, ahol közel 8 ezer hallgató tanul, ám ez a létszám várhatóan tovább bővül. 
A PPKE fejlesztése jelenleg – több nagy ívű állami egyetemi fejlesztést követően – az egyik legjelentősebb felsőoktatással kapcsolatos beruházás, aminek elsődleges célja, hogy a budapesti katolikus egyetemi élet egy jól körülhatárolható területre koncentrálódjon, ezzel is elősegítve a „pázmányos” identitás kialakítását, megerősítését, ami életre szóló személyes és intézményi kapcsolatokkal ajándékozhatja meg a hallgatókat. Egyszersmind, az intézmény jelenleg több képzési helyszínen folyó oktatási és kutatási tevékenységének kialakuló új centruma méltó elhelyezést nyer Budapest központjában, és az egyetemi élet pezsgő színterévé válik a város szövetében, igazán élővé téve azt.
A PPKE új campusa oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás előkészítésében az állami oldal szorosan együttműködik a tulajdonos Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával és a PPKE-vel, biztosítva ezzel minden érintett fél szempontjainak érvényesülését. Stratégiai célkitűzés a széttagoltság okozta oktatásszervezési problémák csökkentése, a minőségi oktatás színvonalának emelése, a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltatás nyújtása mind a hallgatók, mind az oktatók számára, valamint az egyetem versenyképességének a növelése.
A PPKE budapesti ingatlanfejlesztését az innovációs kihívásoknak való megfelelés is indokolja: laborok, informatikai és műszaki kutatóközpontok létesítésére kerül sor, amelyek révén a PPKE még nagyobb eséllyel kerülhet bele mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Ehhez megfelelő kutatóközpontok, könyvtár kell. Mindemellett a PPKE Campus sportpályával is rendelkezik majd, ami a belvárosi lokációban kifejezetten unikális, így egyeztetett feltételekkel várhatóan a társintézmények, és a kerület lakosai is használatba vehetik, kihasználtsága ennek megfelelően magas lehet. A felépülő kollégium nagy lehetőség az egyetem hallgatóinak, mert úgy enyhíti a krónikus kollégium hiányt, hogy az egyetem közvetlen közelsége mind a tanulás, mind a közösségi élet szempontjából kiváló lehetőségeket biztosít.
Az egyházi felsőoktatás fejlesztésének egyik legnagyobb volumenű építkezésének előkészítése jelenleg is folyamatban van, a tervpályázat a szakavatott Bírálóbizottság egyhangú döntését követően sikeresen lezárult, a tervezési szerződés megköttetett, és a tervezési folyamat keretében a vázlatterv már elfogadásra került.
A nagyszabású campus fejlesztés ékes példája lehet az állam, az önkormányzat és az egyházak magas fokú együttműködésének a közfeladatok ellátásban, sőt – ez esetben nem túlzás állítani – a városépítő munkában is.