Az Információs Technológiai és Bionikai Kar bemutatása

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar
Forrás: PPKE ITK

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1998. július 1-jén Erdő Péter rektor előterjesztésére alapította meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karát, mint a multidiszciplináris kutatóegyetemi képzés bázisát, az információs technológia nemzetközileg elismert professzora, Roska Tamás akadémikus vezetésével. 2001 szeptemberében elindult a graduális képzés, és az Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskolája is ugyanekkortól működik. A Kar célja az emberközpontú információs technológia oktatása, széleskörű, az élettudományok elemeit is felölelő alaptárgyi megalapozással: a folyamatosan megújuló csúcstechnológiákban olyan szakemberek képzése, akik mély és multidiszciplináris elméleti tudással és műveltséggel, valamint korszerű és etikus vezetési ismeretekkel felvértezve a modern gyakorlati problémák és a tudományos kutatás széles körének alkotó szakemberei lesznek. A mérnökinformatikai képzés mellett kiemelt fontosságú a bionika mérnöki területe is. Ez a terület az elektronika és biológia szoros kapcsolatára épül, keretében olyan eszközök fejlesztését, programozását és alkalmazását oktatják és kutatják, amelyek beteg vagy sérült emberek gyógyítását, rehabilitációját vagy életük megkönnyítését segítik. A Kar kiemelt figyelmet fordít az oktatásban az alap- és szaktárgyi kitekintésre a matematikai és fizikai alapokon túl, az idegtudományok, a biokémia, az információtechnika, a nyelv, a jog, a gazdaság, valamint a kommunikáció területre, illetve a képzéseket erős humántudományi megalapozás is jellemzi. A Kar nemzetközileg jelentős kutatási tevékenységet folytat, például a neuromorf információs technológia, a nanotechnológiák, az idegtudományok, a természet motiválta számítástechnika, a humán nyelvi technológiák, a mesterséges elektronikai eszközök és az élő sejtek kapcsolata, az új információs technológiák és gépi tanulásoktatásban, szervezetekben, jogi és gazdasági struktúrákban kiváltott hatása, valamint a csúcsteljesítményű számítástechnikát alkalmazó orvosi képdiagnosztikai berendezések területén.