Jezsuita karitatív szolgálat

A magyar jezsuiták – csatlakozva a Felzárkózó Települések kormányzati programhoz – a Borsod megyei Arlón segítik a hátrányos helyzetű családokat. Céljuk, hogy az itt élők kitörhessenek a munkanélküliségből, a hiányos iskolázottság okozta problémákból, megszabaduljanak a lakhatási szegénységből A tevékenység alapja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programja, mely a helyi szükségletek megismerésére, a település életében való részvételre és az ott élő emberekkel való személyes kapcsolatokra épül. A program középpontjában a kisgyermekeket nevelő családok és a kismamák állnak.

A település központjában kialakított Jelenlét Házban főleg a kisgyerekes családok számára alakítottak ki olyan környezetet, amely az otthonok szegénységéből fakadó hiányokat pótolja. Ezen kívül közösségi programokat, tanácsadást, tisztálkodási és mosási lehetőségeket, valamint krízissegélyek igénylését támogató rendszert építettek ki.

A Jezsuita Menekültszolgálat a Magyarországon élő menekültek integrációját segíti, támaszkodva a Jézus Társasága egész világon működő menekültszolgálatainak „kísérni-szolgálni-támogatni” tapasztalatára. Szeretnék a meggyengült társadalmat formálni, érzékennyé tenni világunk valóságára, rámutatni a felelősségünkre. A jezsuita hagyományt követve vállalják a járatlan utakat is. A tudatos keresztény magatartás megerősítésére együttműködnek minden jó szándékú emberrel.

A Lehetőségek Iskolája önkéntesekkel működő program, amelyben a jezsuiták olyan felnőtteket segítenek általános iskolai osztályozó vizsgához, akik tankötelezettségük idején valamilyen okból ezt nem tudták megtenni. A Lehetőségek Iskolája a társadalom peremére szorult felnőttek oktatását vállalja, akik felismerték, hogy marginális helyzetük hátterében iskolázatlanságuk is áll. Abban a reményben oktatják és kísérik az önként tanulásra jelentkezőket, hogy számukra újraindul a társadalmi integráció felé vezető, valahol megrekedt szocializációs folyamat. E szolgálat során fontos a családi szerepek, a roma identitás és a hit megerősítése. A program révén sokat tesznek azért, hogy ez a folyamat a tanítványok családjára is hasson, remélve, hogy a tanulás, a művelődés a családok mindennapi életének részévé válik.

Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat 2014. február 11-én kezdte meg működését egy bécsi intézmény, a Gesprächsinsel mintájára. Küldetése, hogy a szerzetesrendek által delegált és civil professzionális segítő szakemberek összefogásával működjön Budapest belvárosában egy lelkigondozói beszélgetésekre lehetőséget adó szolgálat, ahol a legősibb szerzetesi tevékenységet – a meghallgatást – kínálják a ma emberének. Az „OÁZIS” programban szerzetesi hagyományra építve, korszerű pasztorálpszichológiai, lelkigondozói, lelkivezetői ismeretekkel, és a különféle élethelyzetekben szükséges információkkal fogadják a betérőket.