Romapasztoráció a Magyar Katolikus Egyházban

Székely János püspök roma hívekkel az Eucharisztikus Kongresszuson
Székely János püspök roma hívekkel az Eucharisztikus Kongresszuson
Fotó: Fábián Attila/Magyar Kurír

A magyarországi katolikus romapasztoráció kezdetei 1940-és évekre nyúlnak vissza, amikor Sója Miklós parókus megkezdte munkáját a cigány testvérek között. Mára mintegy 100 településen szolgálnak roma közösségekben az egyházmegyék, 15 szerzetesrend és civil szervezetek. A pasztoráció fő célja az evangélium átadása és meghívás az Egyház közösségébe.

Magyarország lakosságának jelenleg már több mint 8 %-a roma. Magas a munkanélküliek és a korai iskolaelhagyás aránya, igen sokan élnek mélyszegénységben. Egyházunk számos területen igyekszik kapcsolódni testvéreinkhez, elsősorban a lelki kísérés terén, de az oktatás és a munkavállalás segítésével is.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015-ben megalapította a Boldog Ceferino Intézetet, amelynek feladata a cigánypasztorációban dolgozó egyháziak és munkatársaik támogatása, a lelki közösségének erősítése, találkozók, lelkigyakorlatok szervezése. Mindezt az egyházmegyei cigánypasztorációs referensek testületével és a roma papokkal együttműködésben történik, összhangban a vatikáni és hazai irányelvekkel. Évente megrendezésre kerülnek a roma zarándoklatok és búcsúk (Mátraverebély-Szentkút, Máriapócs, Csatka), az országos lelkigyakorlat, csendes lelki nap és konferencia is.

Az intézet kapcsolatot tart a mintegy 95 katolikus kötődésű tanodával és közösségi házzal, az egyházmegyei személyi plébániákkal, egyházközségekkel, egyetemi roma szakkollégiumokkal és más szakmai szervezetekkel. Cigány népismereti és hitoktatói anyagokkal segíti a pedagógusokat, támogatja a nemzetközi roma emléknapok megünneplését az iskolákban. A magyar teológiai főiskolákon romológiát és a roma pasztoráció alapelveit is tanítják a jövendő papok és hitoktatók számára.

Az intézet roma pasztorációs lelkipásztori képzését eddig 180 fő végezte el, akik hídemberként dolgoznak az Egyház és a családok között, segítik az intézményekkel való kommunikációt. Az országos közfoglalkoztatási program keretében pedig 270 ember dolgozik 70 településen. Így ők házainkban napi szinten kb. 15 000 ember napi életét segítik. Közösségeink a háborúból menekülő roma családok ellátásban is részt vesznek.

Európában egyedülállóan hazánkban elkészült a teljes Biblia lovári fordítása, hamarosan a teljes misekönyv is elérhető lesz lovári nyelven. 2021-ben bemutatták Lovári misét, és a roma misszió kiemelten szerepelt az budapesti Eucharisztikus Kongresszus programjai között is.

Támogató kapcsolatok alakultak a környező országok misszióval, és az európai CCIT szervezettel is.

Külön felelősségünk továbbá a nem roma származásúak szemléletformálása is, amelyben nagy segítség a hit egysége és az egyház közössége.

Mindezt Boldog Ceferino és Boldog Emília közbenjárása kíséri. A spanyol polgárháborúban mártírhalált halt roma szentek a mai napig összekötik különböző országokban működő cigánypasztorációs közösségeket.